Hvordan beregnes timeforbruket mitt?

Hvis du lytter til en bok, teller vi timene du faktisk spiller av boken i appen. Det spiller ingen rolle om du velger en raskere eller langsommere avspillingshastighet, for det er bokens opprinnelige lengde som telles. Det spiller heller ingen rolle om du strømmer eller lytter offline.

Hvis du lytter til den samme boken flere ganger i løpet av samme betalingsperiode, teller vi bare boken én gang i den perioden. Hvis du imidlertid har nådd grensen for antall timer, kan du ikke lytte til flere bøker, heller ikke dem du har lyttet til før, med mindre du velger å oppgradere.

Hvis du leser en e-bok, blir bokens sider konvertert til tid. Det spiller ingen rolle hvor lenge du er på en side, eller om du leser fort eller sakte. Det er antallet sider i standardformat som telles. For å gi en viss indikasjon tilsvarer en e-bok på cirka 300 sider omtrent ti timers lytting. Dette kan selvfølgelig variere ut fra ting som format, opprinnelig skriftstørrelse, linjeavstand osv.

Hvis du blar fort eller hopper mellom kapitler, teller vi ikke de sidene. Vi begynner å telle først når du stanser på en side og begynner å lese. Hvis du går tilbake til en side du allerede har lest i løpet av samme betalingsperiode, teller vi heller ikke den siden på nytt.