Kan jeg spare ubrukte timer?

Timene dine er kun gyldige under en betalingsperiode. Det vil si at du får et visst antall timer å bruke i løpet av en 30-dagers periode. Antallet timer avhenger av hvilken abonnementspakke du velger.

Hvis du ikke bruker opp timene dine i løpet av 30-dagers perioden, vil du ikke kunne spare dem for neste periode.

Du får alltid nye timer den dagen du betaler for BookBeat-abonnementet. Dersom du oppgraderer eller kjøper tilleggstimer, er disse tilleggstimene også kun gyldige til slutten av gjeldende periode.