Hur fungerar timern?

Timern är perfekt om du t.ex. vill somna till en bok och få den att stängas av automatiskt efter en viss tid.

Funktionen finns nere till höger i spelaren och representeras av en liten stoppklocka. Tryck på symbolen och välj hur länge du vill lyssna innan boken stängs av. Du kan antingen välja ett antal minuter eller slutet av spåret eller kapitlet.

Din bok pausas automatiskt när timer tar slut. Du ser timern på din skärm nu och den kommer visas i ljudspelaren hela tiden den är igång. Här kan du också lätt avbryta timern och lägga till mer tid eller dra av tid.

Nästa gång du öppnar appen kommer du mötas av en funktion som hjälper dig hitta tillbaka till det stället där du tappade tråden i din bok. En kortare tidslinje visar dig bara den delen av boken som spelades under tiden timern var igång. Du kan söka på tidslinjen eller du kan använda spolknapparna och testhöra dig fram till rätt ställe.