Jak dodać zakładkę?

Możesz umieścić zakładkę w audiobooku lub e-booku, jeśli chcesz zrobić notatki lub po prostu wrócić do dobrego fragmentu książki.

- Aby umieścić zakładkę, kliknij symbol zakładki ic_Bookmark_dark.jpg w dolnej części odtwarzacza audio lub w górnej części czytnika e-booków.
- Kliknij "Ustaw nową zakładkę"
- Możesz teraz dodać notatkę do zakładki, lub ją po prostu zapisać.

Aby wrócić do swoich zakładek, otwórz menu zakładek ic_Bookmark_dark.jpg i kliknij zakładkę, do której chcesz powrócić. Książka przeskoczy teraz do właściwego fragmentu.

Klikając "Edycja" w menu zakładek, możesz usunąć zakładki, których już nie potrzebujesz.