Jak przewijać książkę do przodu lub do tyłu?

Możesz przewijać do przodu lub do tyłu w odtwarzaczu audio na dwa sposoby:

Za pomocą paska postępu
Umieść palec na pasku postępu i przesuń w lewo, lub w prawo, aby przejść do wcześniejszego lub późniejszego punktu książki. Jeśli przytrzymasz palec na pasku postępu, a następnie przesuniesz w dół, możesz wyszukać dany fragment wolniej i bardziej precyzyjnie.

Przyciski przewijania do przodu i do tyłu
Przyciski znajdujące się po obu stronach przycisku odtwarzania umożliwiają przewijanie do przodu lub do tyłu książki w standardowych odstępach czasu. Standardowy przedział czasowy dla tych przycisków wynosi 15 sekund do przodu lub do tyłu, ale można dostosować go, naciskając trzy kropki w prawym górnym rogu odtwarzacza, a następnie wybierając "Przeskakuj do tyłu i do przodu". W tym miejscu można wybrać przewijanie od 5 sekund do nawet 30 minut. Jeśli przytrzymasz przyciski przewijania, możesz także przewijać dłużej i szybciej.

Przez moment masz możliwość cofnięcia przewijania, jeśli pominięto właściwe miejsce, lub przewijanie nastąpiło przypadkowo.