Czy aplikacja jest kompatybilna z Apple CarPlay?

Tak, aplikację BookBeat można połączyć z Apple CarPlay.

Podczas korzystania z CarPlay, dostępne aplikacje są wyświetlane na ekranie samochodu.Aby dodać, usunąć lub zmienić kolejność aplikacji na urządzeniu iOS, wykonaj następujące kroki:

Przejdź do Ustawienia -> Ogólne i naciśnij CarPlay.
Wybierz samochód.
Dodaj lub usuń aplikację za pomocą ikony Dodaj lub Usuń. Aby zmienić kolejność aplikacji, dotknij i przeciągnij.