Jak zmienić profil w aplikacji?

Przejdź do zakładki „Profile” w menu i kliknij EDYCJA przy profilu w którym chcesz dokonać zmian. 

Jeśli w aplikacji nie pojawia się opcja EDYCJA, sprawdź, czy korzystasz z najnowszej wersji aplikacji. Jeśli nie, to zaktualizuj aplikację. Następnie zrestartuj telefon/tablet, aby uzyskać dostęp do swoich profili w aplikacji.