Hvordan spoler jeg frem eller tilbake i en lydbok?

Det er to forskjellige måter å spole fremover eller bakover i lydspilleren:

Med fremdriftslinjen
Legg fingeren på fremdriftslinjen og sveip til venstre eller høyre for å gå til et tidligere eller senere punkt i boken. Hvis du holder nede fingeren på fremdriftslinjen og deretter sveiper ned, kan du også søke langsommere og mer presist.

Med forover- og tilbakespolingsknappene
Med knappene du finner på hver side av avspillingsknappen kan du gå fremover eller bakover i boken med standardintervaller. Standardtidsintervallet for disse knappene er 15 sekunder fremover eller bakover, men du kan endre hoppintervallene ved å trykke på de tre prikkene i øvre høyre hjørne av spilleren og deretter på "Hopp tilbake og fremover". Her kan du velge å hoppe over så lite som 5 sekunder eller så mye som 30 minutter. Holder du nede hopp-knappene kan du også hoppe lengre og raskere.

Du kan angre enhver hopping for en kort stund hvis du hoppet til feil sted eller ved en feiltakelse.