Fungerer BookBeat med Apple CarPlay?

Ja! BookBeat har vært kompatibel med Apple CarPlay siden BookBeat-versjon 5.9.

Når du bruker CarPlay, vises tilgjengelige apper på skjermen i bilen. For å legge til, fjerne eller tilpasse appenes rekkefølge på iOS-enheten:

1. Gå til Innstillinger -> Generelle og trykk på CarPlay.
2. Velg bilen din.
3. Bruk legge til-/sletteikonene for å legge til eller fjerne apper. Trykk og dra en app for å endre ikonenes rekkefølge.