Hvordan betaler jeg for profiler?

Hver ekstra profil har en tilleggskostnad per måned (30 dager). Prisene finner du på nettstedet vårt.

Den første betalingen for profilen belastes når du legger til profilen på kontoen. Beløpet kan være noe lavere enn månedsavgiften fordi du bare betaler for det som gjenstår av inneværende periode. Det gjelder også når du aktiverer en allerede eksisterende profil i en aktiv periode.

Deretter belaster vi deg for både hovedabonnementet og ekstra profiler på samme dag til du velger å deaktivere profilene igjen.