Varför kan jag inte fortsätta lyssna och läsa fast jag har löst in ett presentkort?

Med Basic och Premium-presentkort kan du lyssna och läsa 20 eller 100 timmar per månad (30 dagar). I fall du når din tidsgräns innan perioden är slut kan du fortsätta lyssna och läsa på en gång om du uppgraderar ditt Basic presentkort och betalar för kvarvarande dagar i den innevarande perioden. Om du har ett Premium presentkort kan du köpa till extra timmar.

Du kan lätt uppgradera ditt Basic presentkort eller köpa till timmar på din kontosida. Lägg först till en betalmetod om du inte redan har det. Gå sen till "Presentkort" för att uppgradera ditt Basic presentkort eller till "Prenumeration" för att köpa till timmar till ditt Premium presentkort.

Om du inte vill uppgradera eller köpa till timmar kan du även vänta och fortsätta lyssna och läsa när nästa period börjar. Vilket datum det är ser du på din kontosida under "Prenumeration".

Om du har en pågående period när du löser in ett presentkort, börjar presentkortet gälla först i nästa period.

Presentkort är endast tillgängliga för följande marknader och måste köpas på respektive BookBeat hemsida: Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Italien, Nederländerna, Norge, Polen, Spanien, Schweiz, Storbritannien, Sverige, Tyskland, Österrike
Presentkort kan inte användas för en marknad än den de är köpta för.