Kan jag betala familjekonto med presentkort?

Ett presentkort som löses in ger Premium-paketet med obegränsad lyssning för en profil. Om du  lägger till ytterligare profiler behöver du ange dina kortuppgifter och kostnaden för profilerna kommer att dras varje månad (49 kr/profil/månad). 

Har du redan ett familjekonto och vill använda ett presentkort kan du lösa in det på din kontosida på fliken "Presentkort". Du får då Premium-paketet och priset för grundprenumerationen kommer att dras bort från familjekontopriset och du betalar endast för profilerna.

Du behöver inte heller tänka på när i månaden du lägger till ditt presentkort då tiden automatiskt läggs till efter din sista betalda dag.