Jag har fått ett nytt betalkort, var uppdaterar jag uppgifterna?


För att lägga till ditt nya kort gör du så här:


1. Logga in på din kontosida här: bookbeat.se/logga-in

2. Gå till rubriken "Registrerad betalmetod" och tryck på "Ändra"

3. Fyll i ditt kortnummer, giltighetstid och CVC-kod på ditt nya kort

4. Tryck på Spara

 
Får du ett felmeddelande, kontrollera att kortet är öppet för internetköp och att siffrorna är rätt ifyllda.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan