Hur spolar man fram eller tillbaka i en bok?

Det finns två sätt att göra detta:

Med tidslinjen
Håll fingret på punkten och dra längs linjen. Du bestämmer spolningens hastighet genom att föra fingret upp eller ner. Ju längre från linjen, desto långsammare spolar du.

Med spolknapparna
Med knapparna på var sida om play-knappen spolar du framåt eller bakåt med fasta intervaller. Håll ner en av knapparna för att byta spoltid från 15 sekunder upp till 30 minuter. Det går även att byta spoltid på kugghjulet ovanför bokomslaget.