Hur loggar jag in i appen när jag skapat en profil?

Alla profiler loggar in med samma e-postadress och lösenord, det som kontot skapades med.

När du kommit in i appen kan du välja vilken profil du vill använda på enheten genom att gå till Profil >Växla profil.

Välj den profil som ska lyssna/läsa.