Vad händer med profilen om jag väljer att avsluta min prenumeration?

Avslutar du din huvudprenumeration kommer alla dina profiler att avslutas också.