Hur fungerar sovtimern?

Sovtimern är perfekt om du vill somna till en bok och få den att stängas av automatiskt efter en viss tid.

Funktionen finns på höger sida i spelaren och är en rund ring med en måne. Tryck på symbolen och välj antal minuter som du vill lyssna innan boken stängs av.

Under sovtimer symbolen kommer du nu se en nedräkning som visar hur mycket tid som är kvar. Om du inte ser en nedräkning är timern inte igång, så försäkra dig att tiden räknas ner där.

Nästa gång du öppnar appen kommer du mötas av en funktion som hjälper dig hitta tillbaka till det stället där du somnade ifrån din bok.