Hur länge är ett presentkort giltigt?

Presentkortet är giltigt ett år från att det köptes. Sista dag för inlösen står på presentkortet.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan