Hur länge är ett presentkort giltigt?

Presentkortet är giltigt ett år från inköpsdatum. Sista dag för inlösen står på presentkortet.

Presentkort är endast tillgängliga för följande marknader och måste köpas på respektive BookBeat hemsida: Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Italien, Nederländerna, Norge, Polen, Spanien, Schweiz, Storbritannien, Sverige, Tyskland, Österrike
Presentkort kan inte användas för en marknad än den de är köpta för.