Hur länge är ett presentkort giltigt?

Presentkortet är giltigt ett år från inköpsdatum. Sista dag för inlösen står på presentkortet.