Hur länge är ett presentkort giltigt?

Presentkortet är giltigt ett år från inköpsdatum. Sista dag för inlösen står på presentkortet.

Presentkort är endast tillgängliga för följande marknader och måste köpas på respektive BookBeat hemsida: Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Italien, Nederländerna, Norge, Polen, Spanien, Schweiz, Storbritannien, Sverige, Tyskland, Österrike
Presentkort kan endast användas på den marknad de är köpta för.