Hur tar jag bort en bok som jag har sparat?

Välj den bok du vill ta bort genom att klicka på bokens omslag. Tryck därefter på "Ta bort" på vänster sida under bokomslaget. Symbolen ändras då till +Spara och boken tas bort från "Mina böcker".