Czy mogę dodać profil dodatkowy, gdy wykorzystuję kartę prezentową?

Karta prezentowa umożliwia skorzystanie z podstawowej subskrypcji. Aby dodać dodatkowe profile, musisz wprowadzić dane swojej karty płatniczej.

Wykonaj poniższe kroki:


Zrealizuj swoją kartę prezentową.
Dodaj metodę płatności (kartę płatniczą) na stronie swojego konta.
Aktywuj główną subskrypcję.
Dodaj maksymalnie 4 profile dodatkowe.

Koszt profili dodatkowych będzie pobierany każdego miesiąca, do końca okresu Twojej karty prezentowej (9,99 zł/profil/miesiąc) z Twojej zarejestrowanej karty płatniczej.

Po zakończeniu okresu Twojej karty prezentowej będziemy pobierać płatność (abonament) za subskrypcję podstawową i profile dodatkowe każdego miesiąca w tym samym czasie.