Jak przewijać książkę do przodu lub do tyłu?

Można to zrobić na dwa sposoby:

Przez oś czasu
Przytrzymaj palec na punkcie i przeciągnij wzdłuż linii w prawo lub w lewo, aby wybrać wcześniejszy lub późniejszy fragment książki. Jeśli się pomylisz, zawsze możesz nacisnąć przycisk cofania.

Za pomocą przycisków do przewijania
Przyciski po obu stronach przycisku Play, umożliwiają szybkie przewijanie, do przodu lub do tyłu, w ustalonych odstępach czasu. Przytrzymaj jeden z przycisków, aby zmienić czas przewijania z 15 sekund na maksymalnie 30 minut. Możesz również zmienić czas przewijania na kółku zębatym nad okładką książki.