Jag przewijać książkę do przodu lub do tyłu?

Można to zrobić w dwa sposoby:

Z osią czasu
Trzymaj palec na punkcie i przeciągnij wzdłuż linii. Aby określić prędkość przewijania, przesuń palec w górę lub w dół. Im dalej od linii, tym wolniejsze przewijanie.

Z przyciskami przewijania
Przyciski po obu stronach przycisku Play, umożliwiają szybkie przewijanie, do przodu lub do tyłu, w ustalonych odstępach czasu. Przytrzymaj jeden z przycisków, aby zmienić czas przewijania z 15 sekund na maksymalnie 30 minut. Możesz również zmienić czas przewijania na kole zębatym nad okładką książki.