Czy aplikacja jest kompatybilna z Apple CarPlay?

Tak, aplikację BookBeat można połączyć z Apple CarPlay. 

Podczas korzystania z CarPlay, dostępne aplikacje są wyświetlane na ekranie samochodu.

Aby dodać, usunąć lub zmienić kolejność aplikacji na urządzeniu iOS, wykonaj następujące kroki:

  1. Przejdź do Ustawienia > Ogólne i naciśnij CarPlay.
  2. Wybierz samochód.
  3. Dodaj lub usuń aplikację za pomocą ikony Dodaj lub Usuń. Aby zmienić kolejność aplikacji, dotknij i przeciągnij.