Jak dodać profil?

Jak już konto zostało utworzone, i subskrypcja zaktywowana, możesz na stronie konta dokupić dodatkowe profile za jedynie 9.99 zł/mięsięcznie za użytkownika.

Zaloguj się na stronie konta i przejdź do „Profile”. Następnie, naciśnij „Dodaj profil” i wpisz imię. 

Teraz twój członek rodziny może pobrać aplikację BookBeat, i zalogować się za pomocą e-maila i hasła. W aplikacji, można także zmienić imię profilu pod Profil >Zmień profil.