Jak zalogować się do aplikacji na profil dodatkowy?

Wszystkie profile logują się za pomocą tego samego adresu e-mail i hasła, które zostały podane przy zakładaniu konta.

Po zalogowaniu się do aplikacji automatycznie pojawi się lista dostępnych profili. Możesz wybrać, z którego profilu chcesz korzystać na swoim urządzeniu.Jeżeli znajdujesz się na niewłaściwym profilu, przejdź do zakładki Profil i wybierz opcję Zmień profil. Następnie wybierz profil, z którego chcesz korzystać.