Jak mogę znaleźć kolejność w serii książek?

Jeśli książka należy do serii, ma białą ikonę serii na okładce. Aby przejść do strony serii, naciśnij nazwę serii pod okładką książki lub przytrzymaj palec na okładce, aby wyświetlić menu i wybierz „Idź do serii”. Wtedy możesz zobaczyć, jakie książki mamy w wybranej serii i w jakiej kolejności one są opublikowane.