Hvorfor kan jeg ikke fortsette å lytte selv om jeg har løst inn et gavekort?

Du kan bruke 20 eller 100 timer per måned (30 dager) med henholdsvis et Basic eller Standard gavekort. Hvis du bruker opp timene dine før 30-dagersperioden er omme, kan du bare fortsette å lytte direkte hvis du oppgraderer abonnementet og betaler for de gjenværende dagene i perioden.

Du kan enkelt oppgradere abonnementet på kontosiden din. Bare legg til en betalingsmåte hvis du ikke har gjort det allerede, og gå til «Abonnement» for å oppgradere.

Hvis du ikke vil oppgradere for de gjenværende dagene, kan du vente til neste periode begynner og lytte og lese igjen da. Under «Abonnement» på kontosiden ser du når neste periode begynner.

Hvis du har en gjeldende abonnementsperiode når du løser inn gavekortet, begynner gavekortperioden først når den gjeldende perioden er omme.