Kan jeg betale for familiekontoen min med et gavekort?

Et gavekort dekker bare én bruker og betaler for hovedabonnementet. Hvis du vil legge flere profiler til gavekortkontoen, må du ha lagret en gyldig betalingsmåte, og kostnaden for profilen blir belastet denne betalingsmåten hver 30. dag.

Hvis du allerede har en familiekonto med flere profiler og vil bruke et gavekort nå, kan du løse inn gavekortet under «Gavekort» på kontosiden. Prisen på hovedabonnementet blir da trukket fra den månedlige kostnaden, og du betaler bare for profilene.

Det spiller forresten ingen rolle når du løser inn gavekortet. Gavekortperioden begynner alltid å løpe etter siste betalte dag. Hvis gavekortet har en annen abonnementstype enn den du pleier å ha, trer abonnementsendringen i kraft når gavekortperioden begynner.