Hvordan spoler jeg frem eller tilbake i en lydbok?

Det er to måter å spole fram eller tilbake på:

Med fremdriftslinjen
Sett fingeren på fremdriftslinjen og sveip til venstre eller høyre for å gå til et tidligere eller senere sted i boken. Du kan alltid angre dette hvis du har flyttet til feil sted.

Med frem- og tilbakespolingsknappene
Ved hjelp av knappene du finner på hver side av avspillingsknappen, kan du forflytte deg fremover eller bakover i boken. Standard tidsintervall for disse knappene er 15 sekunder frem- eller bakover, men hvis du trykker og holder på dem, kan du endre tidsintervallet til opptil 30 minutter. Du kan også endre dette ved å klikke på tannhjulsymbolet over bokens omslagsbilde.