Hvordan fungerer innsovningstimeren?

Innsovningstimeren er perfekt hvis du vil sovne mens du lytter til en bok, og la den slås av automatisk etter en viss tid.

Innsovningstimeren er representert med et ikon av en måne med en ring rundt. Du finner funksjonen i høyre side av spilleren. Trykk på knappen og velg hvor lenge du vil lytte til en bok før den blir slått av.

Boken slås av automatisk når tidtakeren under månesymbolet har utløpt. Hvis ingen tidtaker kjører under symbolet, er innsovningstimeren ikke aktivert, så husk å sjekke det.

Neste gang du starter appen, blir du møtt av en nyttig funksjon som gjør det enklere for deg å navigere tilbake til der du sovnet.