Hvordan spoler man frem eller tilbage i en bog?

Dette kan gøres på to måder:

Med tidslinjen
Hold fingeren på punktet, og træk det hen ad linjen. Du bestemmer, hvor hurtigt der spoles, ved at føre fingeren op eller ned. Jo længere væk fra linjen, desto langsommere spoler du.

Med spoleknapperne
Med knapperne på hver side af play-knappen spoler du frem eller tilbage med faste intervaller. Hold en af knapperne nede for at ændre spoletiden fra 15 sekunder op til 30 minutter. Det er også muligt at ændre spoletiden med tandhjulet oven over bogomslaget.